Message:

8:05pm 12-07-2019
Mohanbhai

Mobile No

+917984455628
જય માતાજી, ભાઈ આપે જે નારાયણ બાપુના ભજનો મૂક્યા છે તે ખરેખર દુર્લભ છે.
હજુ આવા વધુ ભજનો હોય તો મૂકવા વિનંતી.
3:16pm 06-19-2019
Sandeep Boda(Rajgor)

Mobile No

7048767427
વેજાંધભાઈ ગઢવી સાહેબ આપનું આ કાર્ય ખરેખર ખૂબ જ ઉમદા છે. આપ વેબસાઇટ અને બ્લોગ ના માધ્યમથી જે રીતે સહુની સેવા કરી રહ્યા છો તે ખરેખર ઉમદા અને વંદનીય છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સહ આભાર. ઉત્તરોતર ખૂબ પ્રગતિ કરો તેવી હૃદયપૂર્વક શુભકામનાઓ. જય માતાજી.
6:13pm 06-06-2019
A.b.jadeja.

Mobile No

7878110008
Wah aape khubaj saras website banavi chhe ane mota bhagana lagbhag vibhago ane vishayone aape samavi lidha chhe, khubaj saru karya chhe aapnu, jay mataji.
1:17pm 09-28-2018
Sooka Pooka

Mobile No

8787458965
Sooka Pooka
10:20pm 09-10-2018
Bhawardan mahedu

Mobile No

9913083073
खूब ज सरस् कार्य भाई
माँ भगवती ना सदैव आर्शिवाद रहे आप पर
4:26pm 08-09-2018
Gadhvi jaydev

Mobile No

8000244071
Jivan sathi pasandgi nu karya Uttam che pn hendicepd people mate dhyan appai evi vinanti 6e Bhai Jay mataji sahkar ni apesha 6e
1:12pm 01-09-2018
bijrajsinh zala

Mobile No

9714642341
jay mataji jay mogal
bhai haji vadhare sapakhara muko hoy to plz.........
ane tame aavi badhi mahiti aapine bav saru kam karo cho
7:20pm 09-15-2017
Devi dan gadhavi

Mobile No

9638116912
Jay mataji

Good job
9:24pm 01-28-2017
Lalji Pavagadhi

Mobile No

19733986196
I had an opportunity to hear Shree Dula Bhaya Kag when he was at Rashtria Shala in Rajkot. PM Morarjibhai Desai
was in Rajkot during his stressful time and Mr. Kag, in his own way, was trying to tell that his difficult time will
pass. For years I have tried (including Meghani family) to find his CD; no luck. If you happen to have
a CD in Kag's voice I would like to purchase it. Thanks.
LALJI PAVAGADHI; laljipavagadhi@yahoo.com
11:10pm 10-26-2016
Dr. Kailash gadhvi

Mobile No

9998894272
Vejanbhai mane charani sahity e aapna great work ane aa blogthi mlyu chhe aap aapni jindgima hamesha khub pragti karo ane maa bheliyavali aapni raxa kare evi prarthna sah aapno bhai hamesha koi pan time ane koi pan kamma sath aapva taiyar chhe bhai aapna blogthi tame mane khub help kari chhe khub khub aabhar bhai mari sister mari sister jyare mari same duha-chhand,matajini charaj bole chhe tyare e pahela tamne yaad kare chhe ane kahe chhe ke salute chhe great brotherne mataji emne hamesha aava mahan kamoma emno sath aape ane emni raxa kare Jay mataji all the best
9:43pm 10-11-2016
Mukesh Gadhvi

Mobile No

9725865657
Jay mataji
Charansahitya blog na madhyam thi charan samaj ni ghani badhi vaato janva mali chhe te badal aapno khub khub dhanyavad chhe ek prayash mate aapne vinti karu chhu ke kutch vrajshala na tamam sahitya ektrit kari blog maa mukva vinti chhe athva to frithi aavi shala chalu thai ane darek charan ano labh layine apni sanskuti jadvi sake ane tena davara bhavishyma kaviyo bani sake to aa prayash karva vinti chhe..jay sonal maa..
11:15pm 09-20-2016
ram gadhavi

Mobile No

7383523606
वेजाणंद भाइ.......आपनो कार्य अतुलनीय छे.....
आपे ब्लोग बनावीने चारण ना कर्तव्योनुं आचरण करवानो बहु ज सारो प्रयास कर्यो छे...

आजना समय मां एक भाइने बीजाभाइना काम नी विगत पुछीये ए पण खबर नथी होती...पण आपनो समाज प्रत्येनो लगाव अने सहजता पुर्वक कार्यशैली ने नीभावो छो...ए खरेखर धन्यवादने पात्र छे.......

मां सोनलनी कृपा आपपर हंमेसा रहे एवी प्रार्थना...";
9:57pm 09-20-2016
Mahendr Gadhavi
Bhai Vejandh , aapno prayash sarahniya 6e , samay -2 thi job visay ni mahiti aapo 6o , je navi pedhi mate bahu upyogi 6e . Tamara aa Gagar ma Sagar bharva jeva Amulya kam ni Hu dil thi Prasank 6au . Tame potano ne bhumulya samay je Samaj ni Seva ma aapo 6o , eni Sarahna mate mari pase shabdo o6a pade 6e . Subhkamnao sahit Shaduwad ...
9:56pm 09-20-2016
Mahesh Gadhavi
साडा त्रण प्हाडा ना चारणो ने जय माताजी

पहेला तो सोनबाई माँ ना शब्दो याद आवे छे ..

" के चारण ने चारण नो नशो होय पसी बीजा नशा शी जरुर छे "

मीत्रो तमे जे पण कार्य समाज माटे करोछो तेनी समाज जरुर नोंध लेछे .,

आज काल आपडा चारण-गढवी समाजमा घणा मीत्रो सारा कार्यो करी रह्या छे एेमने मारा वंदन छे एेमानु एक नाम

( वेंजाधभाई गढवी मोटाभाडीया मांडवी कच्छ ) धन्य छे एेमने

आपडो सहुनो धर्म छे अधीकार छे आपडी फर्ज बने छे के आपडे आपडा चारण-गढवी समाजने आगळ लाववामा सौअे साथ आपवो .......
आपडे कोई गरीब चारणने आर्थिक रिते मदद करीअे
कोई गरीब चारण ना दीकरा - दीकरीयो ने भणाववामा मदद करीअे ....
आपडे कोई जरुरत मंद चारणने दवा त्था दवाखानानी तकलीफमा मदद करीअे ....
समाजना माटे सारा कार्यो थता होय तेमा आपडु बनीशके तेटलु योगदान आपीएे ....
मीत्रो सांभळो सौनु पण करो एेज जे तमारो आत्मा कहे ते ..विजय हंमेशा सत्यनो ज थशे ..

ज्या सुधी समजदार माणसो चुप रहेशे त्या सुधी कशु ज नथी थवानु ...

तमे जागो ऊठो अने समाज माटे काई करी बतावो ...तमने समाज सलाम करशे

मीत्रो दिवस कोई ना एेक सरखा नथी होता

सुख-दु:ख जीवनमा आव्या ज करे छे ..

पण हिंमत ना हारो अने आगळ वधो तमने तमारु लक्ष जरुर मळशे...

पण कोईअे कह्यु छे के
"अडग मनना मानवीने "हिमालय" नडतो नथी

कदम अशथिर होय तो "रस्तो" पण जडतो नथी"

तमे ज तमारा भाग्य ना नीर्माता छो ....
महेशदान गढवीना जय माताजी ";
12:15am 09-20-2016
Murji Gadhavi
खूब खूब अभिनंदन वेजांध भाई आप समाज माटे बौ सारो कार्य करी रया छो आप नु डरेक कार्य मा माँ भगवती परी पूर्ण करे ऐवी माँ भगवती अने गुरु माराज पासे प्राथना ।। ली.मुरजी गढवी विहिप बजरंगदल कच्छ जिला प्रमुख
Messages: 1 until 15 of 19.
Number of pages: 2
[1] 2Older